VertalingRSS

ADS


Kamervragen dreigende uitlevering van een Nederlandse moeder aan Canada Afdrukken E-mail
Toegevoegd door Redactie   
dinsdag 03 maart 2009     Hits: 4883

2009-02-04: De dreigende uitlevering van een Nederlandse moeder aan Canada

2009Z01791 / 2080911900

Vragen van de leden De Wit (SP) en Teeven (VVD) aan de minister van Justitie over de dreigende uitlevering van een Nederlandse moeder aan Canada. (Ingezonden 4 februari 2009)
 

  1. Bent u op de hoogte van de beslissing van de rechtbank Utrecht van 1 augustus 2008 die inhoudt dat een vrouw met de Nederlandse nationaliteit aan   Canada uitgeleverd mag worden vanwege een aangifte in Canada van kinderontvoering? 1) Van welke datum is deze aangifte in Canada?
  2. Bent u eveneens op de hoogte van het feit dat het kind inmiddels al lang is teruggeleid naar Canada en dat ook de vader in Canada bij wie het kind verblijft, aangeeft waarde te hechten aan een goed contact tussen het kind en de Nederlandse moeder?
  3. Welk doel zou een uitlevering in deze zaak nog kunnen dienen? Deelt u de mening dat een strafrechtelijke vervolging in Canada en zelfs een mogelijke gevangenisstraf voor de moeder in ieder geval niet in het belang van het kind is? Zo nee, waarom niet?
  4. Welke inspanningen heeft de Nederlandse Centrale Autoriteit tot dusver ondernomen om uitlevering te voorkomen? Heeft u of de Centrale Autoriteit reeds aan Canada verzocht het uitleveringsverzoek in te trekken? Zo nee, bent u daar alsnog toe bereid?
  5. Indien Canada niet bereid zou zijn het uitleveringsverzoek in te trekken, bent u dan voornemens de gevraagde uitlevering te weigeren, gelet op de specifieke omstandigheden in deze zaak? Zo nee, waarom niet?
  6. Deelt u de mening dat deze gang van zaken aantoont dat in dit soort zaken het civiele (omgangs-)recht en het strafrecht op een ongewenste manier door elkaar kunnen lopen, een situatie waarop ook de aangenomen motie over procederen over gezag over en/of omgang met het eigen kind in een ander land 2) doelt? Zo nee, waarom niet?
  7. Wanneer kan de Kamer uw reactie verwachten op de op 18 december 2008 aangenomen moties, ingediend bij het debat naar aanleiding van het algemeen overleg op 25 november 2008 over internationale kinderontvoering en de wijze waarop u deze moties uit gaat voeren?

1) Persoonsgegevens onderhands doorgezonden aan de bewindspersoon
2) Kamerstuk 30 072, nr. 20

bron: kamervragen, 4 februari 2009 

 

 
< Vorige   Volgende >

Statistiek

Nu: 2018-04-23 02:32
Geopend: 2002-04-02
Gesloten: 2009-08-02
Leden: 620
Artikelen: 382
Links naar sites: 60
Bezochte pagina's: 3362667
Links van sites: 21759

ADS

© 2018 BUITEN-WESTEN
Logo Design Webdesign Webdesignbureau Hurby